Zamjenom sustava grijanja i hlađenja postiže se učinkovitija potrošnja energije i time se smanjuju troškovi. Nakon obnove vanjske ovojnice svakako se preporuča i novi sustav grijanja / hlađenja.

Frigo-ing d.o.o.
— Energetska učinkovitost