Što je energetsko certificiranje i čemu služi?

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje zgrade predstavlja sve radnje i postupke koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata i pripadajućeg izvješća o provedenom energetskom pregledu. Energetsko certificiranje zgrada provode pravne i fizičke osobe koje za navedene radnje posjeduju odgovajuća ovlaštenja nadležnog Ministarstva (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)

Energetsko certificiranje regulirano je kroz slijedeću pravnu regulativu:

-  Zakon o gradnji
-  Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
-  Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
-  Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Energetski certifikat

Energetski certifikat je ocjena i uvrštavanje promatranog objekta u energetski razred obzirom na građevinske karakteristike zgrade, način korištenja i potrošnju energije koja se koristi za zagrijavanje prostora. Vrijednosti energetskih razreda i metodologija izračuna propisana je zakonima i pravilnicima a u Republici Hrvatskoj energetsko certificiranje provodi se prema dirketivi Europske unije i zakonski je obavezno.

Prema Pravilniku, stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski naj-nepovoljniji razred.

Energetski razred

Naj važniji podatak u enegetskom certifikatu je energetski razred zgrade.
Prema važećoj regulativi energetski razred zgrade se definira proračunski dobivenom potrebnom energijom za grijanje, tj. prema broju koji govori koliko godišnje kWh (kilovat-sati) toplinske energije zgrada troši po kvadratu korisne površine pri referentnim uvjetima (u zadanoj klimatskoj zoni pri unutarnjoj temperaturi 20°C za stambene objekte.

Temeljem izračuna potrebne godišnje energije za grijanje dobije se prethodno navedena specifična vrijednost koja upada u određeni interval definirane skale energetskih razreda i time se definira energetski razred. Primjerice, ukoliko zgrada na godišnjoj razini troši 75 kWh/m2 tada upada u interval između 50 kWh/m2 i 100 kWh/m2, tj. u energetski razred C. Sve zgrade se svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski naj nepovoljniji razred.

Upit za izradu energetskih certifiakta:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Kontakt broj

Vaš Upit

Tko provodi energetske preglede i energetsko certificiranje

Energetske preglede i energetsko certificiranje prema Zakonu i Pravilniku trebale bi izvršavati tvrtke i fizičke osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva za tu djelatnost. Uglavnom bi to trebali biti inženjeri sa višegodišnjim iskustvom u radu na arhitektonskim, građevinskim, strojarskim i energetskim projektima.
U praksi nažalost to vrlo često nije tako te je u Hrvatskoj sve više tvrtki koje se bave tom djelatnošću.
Kvaliteta usluge ovisi o pristupu, znanju, iskustvu i stručnost inženjera koji rade na tim projektima što također forimra i cijenu usluge. Cijena certifikata, npr. za kuću jednake kvadrature, kreće se od 600 kn (preko portala, letaka u tramvaju, reklama na ulici) do 4.000 kn. Mnoge tvrtke snižavaju cijenu izrade certifikata do krajnjih granica neispaltivosti što svakako mora utjecati na kvalitetu a ponekad i upitnost točnosti energetskog certifikata. Također, u praksi se pojavljuje i namještanje manjeg energetskog razreda objekta kako bi se nekretnina bolje pozicionirala na tržištu ili se ostvarila povoljnija kamata za kredit. Ukoliko se pilikom revizije utvrdi da se nisu poštivala pravila struke i da je certifikat netočan, certifikat će se morati ponovno izraditi. Tvrtka koja je izradila pogrešan certifikat morat će ga na svoj trošak ispraviti ukoliko tada ta tvrtka još uvijek bude poslovala. U protivnom klijent će morati ponovno izraditi certifikat na svoj trošak. Postoje tvrtke koje nude uslugu energetskog certificiranja bez da imaju ovlaštenje od Ministarstva za tu djelatnost.

Takvi cetrtifikati su nevažeći stoga je preporuka da se provjeri da li tvrtka koja pruža uslugu ima važeće ovlaštenje i po mogućnosti multidisciplinani tim inženjera.

 

Comments are closed.