Priprema

Koraci u provođenju energetskog certificiranja

1. Ugovaranje izrade energetskog certifikata

Na tržištu se nalazi veliki broj ovlaštenih certifikatora, vi trebate odabrati najboljeg za certificiranje Vašeg objekta. Najvažnije stavke kod obabira su stručnost (kako bi certifikat bio ispravan budući da je moguća kontrola od strane Ministarstva), rok isporuke (certifikat negdje možete čekati i do 2 mjeseca, zato provjerite unaprijed koliki je rok) i cijena (veliki raspon)

2. Priprema za energetski pregled

Prije energetskog pregleda potrebno je definirati stanje dokumentacije koju posjedujete. Budući da se pregled odnosno izrada certifikata temelji najviše na geometriji i ugrađenim materijalima zgrade potrebno je prikupiti tehničku dokumentaciju koja sadrži nacrte s mjerama. 
Što je projekt noviji i kompletniji to je jednostavniji pristup podacima za izradu certifikata pa se tako i mijenja cijena izrade energetskog certifikata.
Ukoliko ne postoji nikakva tehnička dokumentacija certifikator će sam vršiti mjerenja na objektu što će imati utjecaj na cijenu.
Također je osim projekta potrebno imati vlasnički list ili sličan dokument koji potvrđuje vlasništo i navodi osnovne podatke kao što su površina, katastarska čestica, katastarska općina..

3. Energetski pregled zgrade

U dogovorenom terminu certifikator izlazi na pregled objekta i prikuplja potrebne podatke za izradu energetskog certifikata. Osim popisivanja i mjerenja prema potrebi certifikator će fotografirati sve važne dijelove građevine i opremu kako bi izradio izvještaj o energetskom pregledu s foto-dokumentacijom.

 Bitni elementi za energetski pregled:
- vanjska pročelja
- stolarija
- izolacijski materijali u zidovima, podovima i stropu / krovištu
- sustav grijanja
- sustav hlađenja
- potrošači vode (kuhinja, WC, tuš, sudoperi)
- rasvjeta
- ostali potošači električne energije

 

4. Proračuni svojstva zgrade

Za izradu energetskog certifikata najvažniji dio je na temelju geometrije, lokacije i materijala gradnje izraditi proračun na temelju kojeg se određuje energetski razred zgrade i ostala svojstva. Proračunava se na temelju važećih pravilnika i normi.
Također je nužno analizirati potrošnju i troškove svih oblika energije, energenata i vode za tri prethodne godine. Ovlaštena osoba treba izraditi izvješće s prijedlogom poboljšanja energetskih svojstava zgrade koja bi ujedno poboljšala energetsku učinkovitost zgrade.

 

5. Izrada energetskog certifikata i izvještaja

Certifikator na temelju prikupljenih podataka pri energetskom pregledu te podataka iz prikupljene dokumentacije izrađuje proračun i analizu na temelju koje se izrađuje certifikat i Izvješće o energetskom pregledu. Energetski certifikat dostavlja se u 2 primjerka a izvještaj se predaje u jednom primjerku (neki certifikatori ne daju izvještaj klijentima!)

 

Budući da velik broj građana nije odgovarajuće informiran o energetskom certificiranju, donosimo jednostavan popis radnji za izdavanje energetskog certifikata:

 1. Kontaktiranje ovlaštene osobe i prikupljanje ponuda
 2. Uvođenje u posao i preliminarni energetski pregled građevine
 3. Energetski pregled građevine od strane ovlaštene osobe
 4. Pribavljanje dostupnih računa za energente (struja, plin, ostali korišteni energenti) i vodu
 5. Izračun toplinskih svojstava građevine i određivanje energetskog razreda
 6. Analiza prikupljenih podataka tijekom energetskog pregleda
 • -  Građevni dijelovi zgrade
 • -  Termotehnički sustavi
 • -  Sustavi potrošnje vode
 • -  Sustavi električnih potrošača
 • -  Način gospodarenja energijom i vodom
 • Analiza dostupnih računa za energente (struja, plin, ostali korišteni energenti) i vodu
 1. Prijedlozi mjera za povećanje energetske učinkovitosti
 2. Izdavanje i ovjera energetskog certifikata
 3. Izdavanje i ovjera izvješća o provedenom energetskom pregledu
 4. Pohrana podataka za ispunu registra energetskih certifikata
 5. Slanje energetskog certifikata, izvješća o provedenom energetskom pregledu i registra u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Dokumentacija koju je poželjno pripremiti:

- Na sva pitanja rado ćemo Vam odgovoriti i pomoći kod pripreme

9047334

Pravna dokumentacija:

 • Vlasnički list
 • Građevinska ili uporabna dozvola
 • Ostalo

Tehnička dokumentacija:

 • Glavni ili izvedbeni projekt
 • Elaborat izvedenog stanja (legalizacija)
 • Druga tehnička dokumentacija

Podaci o potrošnji energenata:

 • računi za električnu energiju
 • računi za potrošnju plina
 • računi za potrošnju vode
 • ostalo

Podatke o potrošnji preporučljivo je nabaviti za zadnje 3 godine a to je moguće jednostavno dobiti slanjem maila vašem isporučitelju (moguće pronaći na računu)

Podaci koje isporučitelj uglavnom traži kako bi Vam dostavio podatke o potrošnji:

Kupac:______
Adresa:______
OIB kupca:_________
Šifra kupca:_________
Mjerno mjesto:_______

Pribavljanje općih podataka i dokumentacije o građevini

 •   Podaci o vlasniku građevine
 •   Namjena
 •   Godina gradnje
 •   Katastarska čestica i pripadajuća katastarska općina
 •   Dokumentacija glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt