Energetski certifikat cijena

Energetski certifikat cijena

Energetski certifikat Cijena ovisi o tipu i veličini građevine te dostupnoj dokumentaciji. Navedene cijene su osnovne cijene s PDV-om i moguć je dodatni obračun popusta i akcija.

TIP Usluga Cijena s PDV-om
Stan / apartman
Stan / apartman do 50 m2 - s nacrtima kn 890.00
Stan / apartman do 50 m2 - bez nacrta kn 1100.00
Stan / apartman do 200 m2 - s nacrtima kn 1,350.00
Stan / apartman do 200 m2 - bez nacrta kn 1,550.00
Stan / apartman do 400 m2 - s nacrtima kn 1,650.00
Stan / apartman do 400 m2 - bez nacrta kn 1,850.00
Kuće
Kuća / vikendica do 100 m2 - s projektom / nacrtima kn 1,300.00
Kuća / vikendica do 100 m2 - bez projekta / nacrta kn 1,590.00
Kuća / vikendica do 400 m2 - s projektom / nacrtima kn 1,850.00
Kuća / vikendica do 400 m2 - bez projekta / nacrta kn 2,150.00
Kuća / vikendica preko 400 m2 - s projektom / nacrtima kn 2,700.00
Kuća / vikendica preko 400 m2 - bez projekta / nacrta kn 3,200.00
Zgrade
Stambene zgrade do 400 m2 - s projektom / nacrtima kn 2,800.00
Stambene zgrade do 400 m2 - bez projekta / nacrta kn 3,200.00
Stambene zgrade do 1000 m2 - s projektom / nacrtima kn 4,900.00
Stambene zgrade do 1000 m2 - bez projekta / nacrta kn 5,600.00
Stambene zgrade do 2000 m2 - s projektom / nacrtima kn 7,900.00
Stambene zgrade do 2000 m2 - bez projekta / nacrta kn 8,900.00
Ostale cijene prema individualnoj ponudi!
Apartmani
Turistički objekt - do 3 apartmana (GBP do 200m2) - s projektom / nacrtima kn 1,750.00
Turistički objekt - do 3 apartmana (GBP do 200m2) bez projekta / nacrta kn 1,900.00
Turistički objekt - do 6 apartmana (GBP do 400m2) - s projektom / nacrtima kn 2,600.00
Turistički objekt - do 6 apartmana (do 400m2) - bez projekta / nacrta kn 2,900.00
Turistički objekt - 6 - 10 apartmana (GBP preko 400m2) - s projektom / nacrtima kn 3,400.00
Turistički objekt - 6 - 10 apartmana (GBP preko 400m2) - bez projekta / nacrta kn 3,900.00
Poslovni
Poslovni objekti - do 250 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) kn 1,800.00
Poslovni objekti - do 400 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) kn 2,400.00
Poslovni objekti - do 1000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) kn 4,600.00
Poslovni objekti - do 2000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) kn 6,400.00
Poslovni objekti - do 3000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) kn 8,000.00
Ostale cijene prema individualnoj ponudi!
Napomena: Navedene cijene važe za standardni rok izrade od 30 dana.
TIP Usluga Cijena s PDV-om
ENERGETSKA OBNOVA/
POTICAJI
Priprema za energetsku obnovu - OBITELJSKE KUĆE kn500.00
Priprema za energetsku obnovu - TURIZAM (apartmani) kn700.00
Priprema za energetsku obnovu - POSLOVNI OBJEKTI kn1,200.00
Napomena: u cijenu je uključen konzalting i pomoć pri pripremi dokumentacije te ponuda tehničkih rješenja i izvođača radova / opreme i mogućnosti financiranja. Izrada projekta/dokumentacije nije uključena u cijenu.

Za primanje individualne ponude ispunite obrazac sa pripadajućim podacima:

energetski-certifikat-cijena

 

energetski-certifikat-energetsko-certificiranje

Kretanje cijena energetskih certifikata:

Na tržištu se cijene izrade energetskih certifikata kreću već od 600 kuna pa sve do više desetaka tisuća kuna za veće i složenije građevine. Za stambene kuće cijena iznosi do najviše 3000 kuna. Link na članak - Večernji list: Energetski certifikat cijena

Što definira cijene energetskih certifikata?

Iako su u početku cijene certificiranja bile značajno više zbog velike konkurencije danas su se cijene znatno niže. Pravu cijenu posla možemo opisati kroz utrošeni broj sati certifikatora da kvalitetno odradi posao. Kako bi u potpunosti odradio posao energetski certifikator mora prikupiti podatke, obaviti energetski pregled, provesti sve proračune i analize te izraditi energetski certifikat i izvještaj o provedenom energetskom pregledu koji se kod stambenih kuća sastoji od nekih 50-70 stranica. Osim radnih sati u cijeni posla uračunati su troškovi ispisa te putni troškovi ovisno o udaljenosti lokacije.

Zašto tolike razlike u cijenama?

Razlike se najprije očituju u složenosti i veličini građevine. Za energetski pregled stambene kuće dovoljan je jedan sat dok za neke kompleksne građevine samo pregled traje po nekoliko dana.

Za stanove, kuće i apartmane ovisno o certifikatorima postoje odstupanja u cijenama i to uglavnom radi:

  1. Kvalitete

Prilikom provođenja energetske obnove obiteljskih kuća naišli smo na investitore koji su posjedovali energetski certifikat izrađen preko raznih povoljnih akcija a kontrolom istog već na prvi pogled zaključili smo da je taj papir potpuno bezvrijedan i ne koristi ničemu te izradili novi. Tako je i tih 500-700 kuna bio bačen novac.

4. Organiziranosti i korištenja modernih tehnologija

Certifikatori koji koriste informatičke tehnologije kod provođenja energetskih pregleda, izrade proračuna i izvještaja uštede značajnu količinu vremena i time mogu biti konkurentiji u cijenama.

3. Udaljenosti certifikatora

Putni troškovi značajna su stvar, potrošiti jedan dan, gorivo i cestarine i onda još jedan dan na izradu certifikata jednostavno je nemoguće napraviti u okviru cijena 600 ili 800 kuna pa tako ako se na jednoj lokaciji nađe više investitora cijena će biti znatno niža.